Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Vela špilja

Vela špilja (lokalno Vela spila), špilja na otoku Korčuli, iznad uvale Kale na sjeverozapadnoj strani ...

Velika pećina

Velika pećina (Mačkova pećina), špilja nedaleko od sela Goranci u istočnom dijelu Ravne gore (Hrvatsko ...

Venerini kipići

Venerini kipići, sitna plastika iz mlađega paleolitika, iz kulturnoga razdoblja aurignaciena i gravettiena, ...

Ventris Michael

Ventris [ve'~], Michael (puno ime Michael George Francis Ventris), engleski arhitekt i kriptograf (Wheathampstead, ...

Vergina

Vergina (novogrčki Βεργίνα, Vergína [verji'na]), gradić u sjevernoj Grčkoj, oko 80 km jugozapadno od ...

Veternica

Veternica, špilja u jugozapadnom dijelu Medvednice (Gornji Stenjevac); duga je 5996 m; prvih 380 m špilje ...

Via Appia

Via Appia [vi'a a'p:ia] (lat.: Apijeva cesta), glavna rimska cesta što je iz Rima vodila prema jugu ...

Vičja luka

Vičja (Viča) luka, uvala kraj Bobovišćâ na zapadnom dijelu otoka Brača. Ondje su otkrivena četiri prapovijesna ...

Vidasus

Vidasus, ilirsko božanstvo s ikonografskim obilježjima grčkoga Pana, odnosno rimskoga Silvana, zaštitnik ...

Vijayanagar

Vijayanagar [vi62721ajana'gar] (hindski: grad pobjede), ruševine drevnoga grada kraj današnjega sela Hampi ...

|<  < (111)  112  113  114  115  116  117  118