Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Adamclisi

Adamclisi [adamklisi'] (tur. Adam Klisi [ada'm klisi']), selo na Dunavu u Dobrudži, u Rumunjskoj (2351 st.). ...

Adena-kultura

Adena-kultura [engl. ædi:'nə], prapovijesna kultura sjevernoameričkih Indijanaca u srednjem i gornjem ...

Aemona

Aemona ([aimoi'na], kasnolat. [emo:'na]) →  ljubljana ...

Aenona

Aenona ([aino:'na], kasnolat. [e:no:'na]) →  nin ...

Aequum

Aequum [e:'kuum] →  čitluk ...

Afrodizijada

Afrodizijada (grč. Ἀφροδıσıάς, Aphrodisiás), antički grad u nekadašnjoj Kariji, istočno od Efeza, u ...

Agatarh

Agatarh (grčki Ἀγάϑαρχος, Agathárkhos), grčki slikar i scenograf s otoka Sama (druga polovica V. st. pr. Kr.). ...

Aggtelek

Aggtelek [α'ktεlεk], špilja sjeverozapadno od Miskolca, u sjevernoj Madžarskoj, duga oko 24 km. Otkrivena ...

agrarna arheologija

agrarna arheologija, interdisciplinarna znanost koja istražuje razvoj (ranih) seoskih naselja i njihove ...

Aguntum

Aguntum [agu'~], rimsko naselje, municipij i biskupsko sjedište u zapadnom dijelu rimske pokrajine Norika, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|