Struka agronomija, pronađeno natuknica: 627

alternativna rodnost

alternativna ili naizmjenična rodnost, u voćarstvu, izmjena rodnih i nerodnih godina, bez izravna utjecaja ...

ampelografija

ampelografija (grč. ἄμπελος: vinova loza + -grafija), znanost koja proučava loze američkih, euroazijskih ...

ampelometrija

ampelometrija (grč. ἄμπελος: vinova loza + -metrija), primjena morfoloških metoda ampelografskih istraživanja ...

ananas

ananas (njem. < španj. ananá(s) < port. ananás < tupi-gvaranski: naná) (Ananas sativus), višegodišnja ...

aneuploid

aneuploid (an1- + euploid), stanica ili organizam koji ima jedan ili više cijelih kromosoma više, odn. ...

angelika

angelika →  anđelika ...

antiserum

antiserum (anti- + lat. serum: sirutka) →  antitoksinski serum ...

antitoksinski serum

antitoksinski serum (antiserum), imunobiološki pripravak kojim se stvara pasivna imunost organizma. ...

antraknoza

antraknoza (grč. ἄνϑραξ: ugljen + + νόσος: bolest), biljna bolest graha, vinove loze, krastavaca itd. ...

apios

apios (Apios americana, Apios tuberosa), sjevernoamerička vrsta iz porodice leptirnjača (Fabaceae). ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|