Struka agronomija, pronađeno natuknica: 627

agronomija

agronomija (agro- + -nomija), znanost o poljoprivredi; u širem smislu, skup strukovnih i znanstvenih ...

agrosfera

agrosfera (agro- + sfera), dio antroposfere u kojem se obavlja poljoprivredna proizvodnja. Ukupna je ...

agrotehnički zahvati

agrotehnički zahvati (biljnouzgojni ili biljogojstveni zahvati), postupci u uzgoju bilja: obradba tla, ...

agrumi

agrumi (tal. agrume, od pučkoga lat. acrūme(n), prema kasnolat. acrum mjesto klas. acre: oštro, kiselo), ...

akaricidi

akaricidi (grč. ἀϰαρí: grinja + -cid) →  pesticidi ...

akarinoza

akarinoza (grč. ἀϰαρí: grinja + -oza), bolest (kovrčavost) vinove loze koju uzrokuje napad lozine grinje ...

aktinidije

aktinidije (grč. ἀϰτίς, genitiv ἀϰτῖνος: zraka) (kiwi, kivika), listopadne, dvodomne biljke povijuše ...

aktivno poljoprivredno stanovništvo

aktivno poljoprivredno stanovništvo →  poljoprivredno pučanstvo ...

alati poljoprivredni

alati, poljoprivredni, u hrvatskom nazivlju pod alatima razumijevamo pomagala za uspješno obavljanje ...

alizarolna proba

alizarolna proba, brza, kvalitativna metoda ispitivanja kiselosti mlijeka. Ime je dobila po alizarolu, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|