Struka aerotehnika, pronađeno natuknica: 101

Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman Corporation [nɔ:'ɹϑrəp grʌ'mən kɔ:ɹpərẹi'šən], američka tvrtka koja proizvodi vojne ...

Novak Dragutin Karlo

Novak, Dragutin Karlo, prvi hrvatski pilot (Zagreb, 16. II. 1892 – Zagreb, 31. X. 1978). Nakon školovanja ...

ovjesna jedrilica

ovjesna jedrilica → zmaj ...

padobran

padobran, kupolasta naprava od svile ili umjetnih materijala, koja služi za usporavanje kretanja nekog ...

parajedrilica

parajedrilica (od tal. parare: štititi + jedrilica) → padobran ...

petlja

petlja. 1. Cestovno raskrižje u dvije ili više razina. Gradi se kod križanja autoceste, odn. višetračne ...

pilot

pilot (franc. pilote < tal. piloto ili pilota < lat. pilota ili pedota < biz. grč. πηδώτης: koji upravlja, ...

propulzija, zrakoplovna

propulzija, zrakoplovna, pogonski sustav kojim se razvija potisna ili vučna sila za pogon zrakoplova. ...

rotoplan

rotoplan (roto[r] + [aero]plan) (rotokopter), letjelica teža od zraka (aerodin), koja se u zraku održava ...

Rusjan Edvard

Rusjan, Edvard, slovenski konstruktor zrakoplova i letač (Trst, 6. VI. 1886 – Beograd, 9. I. 1911). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >