Budisavljević, Julije

Budisavljević, Julije, kirurg (Požega, 2. III. 1882Innsbruck, 5. V. 1981). Završio studij medicine 1907. u Innsbrucku, gdje je potom radio kao asistent na kirurškoj klinici. God. 1919. izabran je za redovitoga profesora kirurgije zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, pri kojem je 1921. osnovao i do 1953. vodio Kiruršku kliniku. Napose se bavio problematikom peptičkog ulkusa.

Citiranje:
Budisavljević, Julije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9986>.