STRUKE:

butmirska kultura

ilustracija
BUTMIRSKA KULTURA, glava iz Butmira, Sarajevo, Zemaljski muzej
ilustracija1ilustracija2

butmirska kultura, kasnoneolitička kultura, prostirala se u gornjem porječju rijeke Bosne. Važnija su nalazišta, osim Butmira, Obre II u Kaknju, Nebo u Biloj kraj Travnika i dr. Datira se između 3500. i 2500. pr. Kr. Gradile su se poluukopane kolibe ili kuće četvrtasta tlocrta s temeljima od kamena i zidovima od oblica i poluoblica, oblijepljenih glinom. Pokojnici su se pokapali unutar naselja, najčešće u zgrčenu položaju na boku. Posebnost kulturi daju keramičke izrađevine i antropomorfne figurine. Kod fine keramike prevladavaju loptaste, bikonične posude, vaze na nozi i tzv. kruškolike vaze. Posebice se izdvajaju spiralni ukrasi, bijela i crvena inkrustacija te posuđe obojeno crvenom bojom. Antropomorfna plastika realistički prikazuje uglavnom ženske likove naglašeno modeliranih glava, tako da se među njima prepoznaju tri rasna tipa: negroidni, armenoidni i europeidni (alpski).

Citiranje:
butmirska kultura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69148>.