STRUKE:

računalna sigurnost

računalna sigurnost, skup mjera i postupaka kojima se osiguravaju podatci pohranjeni u računalima, često dostupni i preko računalne mreže. U današnje doba, kada se najveći dio podataka pohranjuje u računalima, kadšto i samo u tom obliku, te kada se velik dio poslovanja, komunikacije i sl. odvija u računalnom okruženju, gubitak ili zloporaba podataka može prouzročiti velike štete. Stoga je računalna sigurnost osobito važna, a obuhvaća zaštitu podataka od gubitka ili oštećenja, kao i od neovlaštena pristupa njima.

Sigurnost podataka od gubitka ili oštećenja, npr. zbog kvara u računalnom sustavu ili programske pogreške, postiže se tzv. sigurnosnim kopijama (engl. backup). Takva zaštita podrazumijeva kopiranje podataka na memoriju (tvrdi disk, CD ili DVD, magnetska vrpca), koja je fizički odvojena od one na kojoj se nalaze izvorni podatci. Tako se, u slučaju potrebe, izvorni podatci mogu nadomjestiti onima iz sigurnosne kopije.

Sigurnost podataka od neovlaštena pristupa i korištenja (zaštita podataka) postiže se autentifikacijom i kriptiranjem, što podrazumijeva prevođenje informacija u kodirani oblik razumljiv samo onima koji imaju ključ za njegovo dekodiranje (→ kriptografija). Mjere za ostvarivanje takve sigurnosti osobito su važne kod mrežnoga trgovanja (→ www), kao i kod elektroničkog bankarstva (internetsko bankarstvo ili e-bankarstvo), tj. kod bankarskih transakcija i bankarskih usluga koje za vlastite potrebe obavlja sam korisnik uz pomoć računala i računalne mreže (najčešće interneta).

Autentifikacija je utvrđivanje autentičnosti, tj. identiteta osobe koja pristupa podatcima. U računalnim mrežama, korisnik dokazuje svoj identitet lozinkom, PIN-om, jednokratnom lozinkom dobivenom tokenom, magnetskom karticom, pametnom ili čip-karticom, skeniranjem otiska prsta ili šarenice (biometrijom) i dr. Lozinka je tajni niz slovno-brojčanih znakova kojim se pristup računalnomu sustavu i podatcima omogućuje samo korisniku koji ga poznaje. PIN (akr. od engl. Personal Identification Number) osobni je identifikacijski broj, tajna brojčana lozinka za identifikaciju korisnika pri aktiviranju mobitela, uporabi gotovinskih kartica i sl. Token je uređaj koji generira jednokratne osobne lozinke za identifikaciju korisnika pri pristupu sustavima elektroničkoga (internetskoga) ili telefonskoga bankarstva. Magnetska kartica je kartica s magnetskom vrpcom za pohranu manje količine podataka, uglavnom za identifikaciju korisnika (npr. kreditne ili gotovinske kartice, zdravstvene iskaznice i dr.); podatci se odčitavaju provlačenjem kartice kroz čitač. Danas se sve češće zamjenjuje karticom s ugrađenim integriranim sklopom (pametna kartica ili čip-kartica). Ipak se smatra da se identitet neke osobe može najsigurnije utvrditi determiniranjem njezinih karakterističnih tjelesnih osobitosti, npr. skeniranjem otiska prsta ili šarenice, te drugim postupcima koji se skupno nazivaju biometrija.

Citiranje:
računalna sigurnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68380>.