Tayib, Osman-zade Ahmed

Tayib [ta'jib], Osman-zade Ahmed, turski književnik i povjesničar (Istanbul, oko 1660Istanbul, 1724). Jedan od najvažnijih turskih pisaca iz tzv. razdoblja tulipana na početku XVIII. stoljeća. Bio je nazvan poglavarom pjesnika. Pjesnička zbirka Divan nije sačuvana, ali pjesme su mu otkrivene u mnogim drugim rukopisima. Među važna prozna djela toga doba svrstava se njegova zbirka pisama Munšeāt. U djelu Vrt vladara (Hadikat al-muluk) napisao je biografije dvadeset dvojice osmanskih sultana, od Osmana I. (umro 1326) do Mustafe II. (umro 1703) i opisao njihove vojne pohode. Na to se djelo nadovezuje Vrt vezira (Hadikat al-vuzarā), u kojem donosi opis života sto osmorice osmanskih vezira, od Alaeddin-paše do Rami Mehmed-paše (1706).

Citiranje:
Tayib, Osman-zade Ahmed. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60581>.