STRUKE:

pomorska knjižica

pomorska knjižica, isprava koja se izdaje zapovjedniku broda i članu posade broda; također moreplovnica ili matrikula. Tom se ispravom dokazuje identitet, zdravstvena sposobnost, svojstvo u kojem je član posade ukrcan na brod te trajanje plovidbene službe. Pomorska knjižica izdana od nadležne lučke kapetanije služi i kao putna isprava (putovnica) i ovlašćuje osobu da bude član posade broda koji plovi u inozemstvo te da putuje u inozemstvo radi ukrcavanja na brod ili da se nakon iskrcavanja s broda u inozemstvu vrati u Hrvatsku. Pomorska knjižica izdaje se hrvatskom državljaninu ukrcanom na brod u svojstvu člana posade. Stranomu državljaninu ili osobi bez državljanstva ukrcanoj na brod hrvatske trgovačke mornarice izdaje se odobrenje za ukrcavanje. Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcavanje osobne su isprave osobe kojoj su izdane. Na temelju pomorske knjižice odnosnoj osobi u inozemstvu mogu se priznati olakšice koje se priznaju pomorcima.

Citiranje:
pomorska knjižica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49363>.