TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pijaster

pijaster (njemački Piaster < francuski piastre < talijanski piastra d’argento: srebrna, posrebrena ploča), opći naziv za srebrni novac koji se upotrebljavao u nekim zemljama na Istoku. Od XVII. st. vrsta osmanskoga novca; 1 pijaster težio je 19,24 grama, a dijelio se na 40 para. Također naziv za vrstu novca u Firenci (1377), kao i za španj. peso koji se koristio u Europi. Kao novčana jedinica pijaster se koristi i danas (npr. Egipat, Libanon).

Citiranje:
pijaster. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48190>.