aritmetički niz

aritmetički niz (aritmetička progresija), niz članova (najčešće brojeva) a1a2a3 … an–1an svrstanih tako da je razlika (diferencija) između svakoga člana i njemu prethodnoga stalna. Npr. 1, 3, 5, 7, … , ili 9, 5, 1, –3, … . U prvom nizu diferencija je 2, a u drugome –4. Svaki (n-ti) član aritmetičkoga niza može se izračunati iz poznatoga jednog člana (npr. prvog a1) i diferencije d = ak – ak–1, ; an = a1 + (n – 1) d. Ako je d > 0, niz je uzlazan, a ako je d < 0, niz je silazan.

Citiranje:
aritmetički niz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3841>.