STRUKE:

Maistre, Joseph de

ilustracija
MAISTRE, Joseph de, rad K. V. von Vogelsteina, 1810., Chambéry, Musees d’Art et d’Histoire

Maistre [mε:'stʀə], Joseph de, francuski filozof, diplomat i književnik (Chambéry, 1. IV. 1753Torino, 26. II. 1821). Rojalist, pristaša savojske dinastije, za Viktora Emanuela I. obnašao je diplomatske dužnosti u Sankt Peterburgu i Torinu. U Rusiji je zagovarao klerikalni katolički univerzalizam, pa je i unatoč očitovanim carističkim sklonostima bio opozvan. U svojim filozofsko-povijesnim i političkim spisima, nasuprot revolucionarnome načelu narodne suverenosti, zastupao načelo autoriteta. Kraljevstvo smatra najboljim oblikom vladavine, jer je ono odraz Božje vlasti nad svijetom; nad kraljevima treba vladati papa kao namjesnik Božji. Prosvjetiteljstvo je smatrao ustankom protiv Boga, a Francusku revoluciju Sotoninim djelom. Glavna djela: Razmatranja o Francuskoj (Considérations sur la France, 1796), O papi (Du pape, 1817), Sanktpeterburški večernji domjenci (Soirées de Saint-Petersbourg, 1821).

Citiranje:
Maistre, Joseph de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38153>.