Lenković, Ivan

Lenković, Ivan, vrhovni kapetan Hrvatske i Slavonske krajine (?Otočec kraj Novoga Mesta, 22. VI. 1569). Član obiteljske grane Lenkovića, koja se potkraj XV. ili na poč. XVI. st. pred naletima Osmanlija iselila iz Like u Kranjsku. Ondje su stekli i držali velike posjede između Kupe i Krke (Otočec, Mehovo, Črnomelj, Poganci, Podbrežje) te neke gospoštije Brixenske biskupije. U voj. karijeri Lenković se istaknuo već pri opsadi Beča (1529), a vjerojatno je od 1530. bio zapovjednik konjaništva kranjskih drž. staleža. Od 1537. bio je dozapovjednik Bihaćke kapetanije, a najkasnije 1539. postao je senjskim kapetanom i zapovjednikom uskoka od Senja do Save. Oko 1546. bila mu je povjerena i kapetanija žumberačkih uskoka, čime je postao zapovjednikom sveukupnih uskočkih postrojbi. Pomagao je pri uređenju položaja uskoka i njihovu trajnom naseljavanju. Bio je zamjenik vrhovnoga kapetana Hrvatske i Slavonske krajine 1547–56., pri čemu mu je poglavito bila povjerena obrana Hrvatske krajine. Prema kralj. nalogu, izradio je 1553. nacrt obrane hrvatsko-slavonskih granica, koji je gotovo u potpunosti bio prihvaćen. S Nikolom Zrinskim nastojao je pomoći opsjednutomu Sigetu (1556), vežući na sebe, napadima na okolne gradove, velik broj osman. snaga. U Kranjskoj, na mjestu čestih osman. prijelaza Kupe, nedaleko od Metlike, podignuo je utvrđeni grad Podbrežje (gradnja završena 1557). Istodobno je obnovio utvrdu Senja, a radi njegove bolje zaštite podignuo je tvrđavu Nehaj grad (gradnja završena 1558). Vrhovnim kapetanom Hrvatske i Slavonske krajine imenovan je 1556. pa je nastavio aktivno sudjelovati u borbama s Osmanlijama i suzbijati njihove provale. God. 1567. zbog bolesti se povukao s položaja vrhovnoga kapetana.

Citiranje:
Lenković, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36004>.