kultura linearnotrakaste keramike

kultura linearnotrakaste keramike (njemački Linearbandkeramik), više najranijih poljodjelskih neolitičkih kultura (V. tisućljeće pr. Kr.) na golemom prostoru zapadne, sjeverne i srednje Europe. Nastale su akulturacijom, tj. dodirima mezolitičkoga stanovništva Slovačke, Transdanubije i Alfölda s neolitičkim zajednicama kasne starčevačke ili köröške kulture. Ime su dobile po osobitom ukrasu na polukuglastim i kuglastim posudama: najčešće urezane, katkad i slikane, pojedinačne linije ili nizovi usporednih linija što tvore različite ravnocrtne i krivocrtne uzorke. Naselja su bila smještena na rubovima plavnih nizina i sastojala su se od redova velikih pravokutnih kuća s nosivom drvenom konstrukcijom te zidovima od pletera premazana glinom. Neke su bile jednostavni stambeni objekti, a druge su imale pridodane gospodarske zgrade. Osnovu gospodarstva činio je uzgoj žitarica, ponajprije pšenice i ječma, te stočarstvo. Kultura se može podijeliti u dvije velike skupine: istočnu, koja obuhvaća istočnu Madžarsku, jugoistočnu Slovačku, zapadni Erdelj, jugozapadnu Ukrajinu i sjeverni Banat, te zapadnu, koja se prostire u Nizozemskoj, Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Švicarskoj, Austriji, Češkoj, Moravskoj, Poljskoj, zapadnoj Madžarskoj, jugozapadnoj Slovačkoj, Ukrajini, Transilvaniji, Moldaviji, središnjoj Hrvatskoj (korenovska kultura).

Citiranje:
kultura linearnotrakaste keramike. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34555>.