Košutić, August

ilustracija
KOŠUTIĆ, August

Košutić, August, hrvatski političar (Radoboj kraj Krapine, 5. VII. 1893Zagreb, 12. IX. 1964). Studirao pravo u Zagrebu (od 1913). Završio Visoku tehničku školu u Brnu 1922., gdje je neko vrijeme radio kao asistent na katedrama za toplinske strojeve. Nakon povratka u domovinu oženio se kćerkom S. Radića i postao njegov blizak suradnik. God. 1924. preživio je atentat u Kaštel Starom. Bio je narodni zastupnik HSS-a za splitski kotar, a nakon ulaska HSS-a u vladu državni podtajnik u ministarstvu prometa (1926) i ministar građevinarstva u vladi Kraljevine SHS (1926–27). God. 1927. izabran je za tajnika HSS-a (do 1928). Nakon uvođenja diktature živio u iseljeništvu (1929–37). Vrativši se u domovinu, djelovao je u Hrvatskom radničkom savezu, a kao potpredsjednik HSS-a sudjelovao je u pregovorima oko uspostave Banovine Hrvatske. Glavni urednik Hrvatskoga dnevnika. V. Maček predložio ga je za bana Banovine Hrvatske, ali je knez P. Karađorđević taj prijedlog odbio. Za II. svjetskog rata bio je više puta zatvaran (1941., 1942) te pod stalnim nadzorom ustaških vlasti. Zbog političke suradnje s M. Lorkovićem i A. Vokićem polovicom 1944. pobjegao je na teritorij pod partizanskim nadzorom, gdje je bio uhićen. Nakon izlaska iz zatvora 1946. sudjelovao u obnovi rada HSS-a, ali mu je potom političko djelovanje bilo onemogućeno.

Citiranje:
Košutić, August. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33437>.