STRUKE:

karanovska kultura

karanovska kultura, neolitička kultura u bugarskoj Trakiji, definirana na osnovi arheoloških nalaza iz dva najstarija sloja na eponimnom nalazištu Karanovo. Naselja su u obliku tela (višeslojnog naselja), a podizana su u plodnoj riječnoj ravnici, s nizom malih kvadratnih kuća građenih od drvenih stupova, šiblja i zemlje. Gospodarsku osnovicu činio je uzgoj žitarica, leće i graška te ovaca, koza, goveda i svinja. Karakteristična je monokromna crvena keramika i posuđe oslikano bijelim uzorcima na crvenoj podlozi, osobito duboke čaše i vrčevi u obliku tulipana. Datira se u VI. tisućljeće pr. Kr.

Citiranje:
karanovska kultura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30415>.