TRAŽI DALJE:
STRUKE:

havarija

havarija (njem. Havarie < tal. avaria < arap. ‘awārīya: roba oštećena morskom vodom), općenito šteta, kvar, nezgoda; u pomorskom pravu znači štetu, bez obzira na njezin uzrok. Razlikuju se tzv. partikularne (zasebne) havarije i zajedničke (generalne) havarije. Partikularne su sva oštećenja koja pretrpi brod ili teret kao i svi izvanredni izdatci što zadese brod ili teret, a nastali su slučajem, višom silom i unutarnjim kvarom ili propašću tereta. Troškove i štete snosi ona strana kojoj je imovina oštećena. U praksi se dijele na havarije broda (trupa, opreme, stroja i uređaja), havarije tereta ili havarije vozarine.

Generalna (zajednička) havarija šteta je ili trošak koji je tijekom pomorskoga pothvata pod izvanrednim okolnostima učinjen namjerno i razborito radi zajedničkoga spasa ili interesa broda (odn. vozarine) i tereta pod utjecajem stvarne ili izravne zajedničke opasnosti. To je vrlo stari institut poznat već u zborniku prava, Justinijanovim Digestama iz 533. god. Iz čina zajedničke havarije proistječe visina doprinosa, kontribucija, koja stavlja sve strane pomorskoga pothvata u jednak položaj gubitka. Formiranjem vjerovničke ili aktivne havarijske mase, u visini svih namjerno učinjenih šteta i troškova, i dužničke ili pasivne havarijske mase, koja čini vrijednost sačuvane imovine, obračunava se snošenje zajedničkoga gubitka prebijanjem iznosa tih dviju masa. Takvim procesom likvidacije zajedničke havarije postiže se kontribucijska ravnopravnost između žrtvovane i spašene imovine.

Citiranje:
havarija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24614>.