fabula

fabula (lat.: pripovijest).

1. Uzročno-posljedični slijed događaja promatran izdvojeno od sižea, tj. njegove pripovjedne reprezentacije (prema ruskom formalistu B. V. Tomaševskom). Tim pojmovnim parom teorija pripovijedanja preosmišljava estetičke kategorije (narativnog) sadržaja i forme.

2. U Rimljana scenska igra, predstava, fabula Atellana, pučka drama, fabula cothurnata, tragedija s grčkim motivima, fabula praetexta, tragedija s rimskim motivima, fabula palliata, komedija s grčkom tematikom, fabula togata, komedija s rimskom tematikom, fabula trabeata, pučka komedija itd.

3. Neistina, izmišljotina, bajka.

fabula. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18819>.