Bujas, Željko

Bujas, Željko, hrvatski lingvist, anglist, amerikanist, leksikograf (Pag, 16. II. 1928Zagreb, 16. III. 1999). Godine 1952. diplomirao engleski jezik i književnost i ruski; 1954. izabran za asistenta za engleski jezik u Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; doktorirao 1965. s temom o strojnom prevođenju s engleskoga na hrvatski; od 1974. redoviti profesor. Član suradnik JAZU (danas HAZU) postao 1977., izvanredni član 1988., a redoviti član JAZU od 1990. Prvi u Hrvatskoj posvetio se izradbi računalnih konkordancija hrvatskih književnih djela i jezičnih spomenika (Gundulićev Osman; u suradnji Razvod istarski, Marulićeva djela i dr.). Dopunio, osuvremenio i uredio Drvodelićev Englesko-hrvatsko-srpski rječnik (1962²–19816) te preradio njegov Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik (19784–19967), a sudjelovao je i na drugim leksikografskim projektima. Nedovršen je ostao njegov Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik (I. A–Lj, 1983., II. M–O, 1989). Posmrtno su mu objavljeni Veliki englesko-hrvatski rječnik i Veliki hrvatsko-engleski rječnik (1999). Bavio se kontrastivnom analizom engleskoga i hrvatskoga, a posebno se bavio specifičnostima američkog engleskog u odnosu na britanski (osobito u rječniku) te proučavanjem američkog engleskog u kontekstu američke kulture i svakodnevnog života. Na Zagrebačkom sveučilištu organizirao je poslijediplomski studij amerikanistike. Dobio je Državnu nagradu za životno djelo (1999., postumno). Bio je zastupnik u Hrvatskome državnom saboru (od 1995) i prvi hrvatski veleposlanik u Velikoj Britaniji (1993–95).

Citiranje:
Bujas, Željko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10051>.