Upit varijetet, pronađeno natuknica: 18

varijetet

varijetet (njem. Varietät < lat. varietas, genitiv varietatis: raznolikost) →  sistematika ...

Afganci

Afganci (iz perzijskog), u širem smislu naziv za sve narode i etničke skupine nastanjene u Afganistanu, ...

bernardinac

bernardinac (pas sv. Bernarda) (ime po utemeljitelju pasmine sv. Bernardu iz Menthona), radni pas uzgojen ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

cikorija

cikorija ili vodopija (njem. Zichorie < lat. cichorium < grč. ϰıχόρıον) (Cichorium intybus), biljka ...

diglosija

diglosija (di-2 + grč. γλῶσσα: jezik), usporedna upotreba dvaju jezika u nekom društvu. Naziv je uveo ...

divlja svinja

divlja svinja (Sus scrofa), parnoprstaš, nepreživač iz por. svinja (Suidae). Ima težak trup pokriven ...

gradišćanski Hrvati

gradišćanski Hrvati, pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u austrijskoj pokrajini Gradišće ...

jablan

jablan (Populus nigra var. italica ili Populus pyramidalis), dvodomna biljka iz roda topola. Muška su ...

kod

kod (franc. code < engl. code < lat. codex: povoštene pločice za pisanje, knjiga). 1. U semantici, ...

(1)  2