Upit teleologija, pronađeno natuknica: 4

teleologija

teleologija (grčki τέλος, genitiv τέλεoς: kraj, svršetak; cilj, svrha + -logija), prema Ch. Wolffu (koji ...

Adler, Max

Adler [a'dləɹ], Max, austrijski sociolog i političar (Beč, 15. I. 1873 – Beč, 28. VI. 1937). Doktorirao ...

odgojni ideal

odgojni ideal, pedagoška zamisao o uzornom ljudskom biću koje objedinjuje ljudske odlike i vrijednosti ...

zoon politikon

zoon politikon (grčki ζῷον πολιτιϰόν: društveno biće), u antičkoj filozofiji, pojam koji označava čovjeka ...