Upit svjetlost, pronađeno natuknica: 311

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

polarna svjetlost

polarna svjetlost, svjetlosna pojava u visokim slojevima atmosfere u obliku lukova, korona, pruga, zavjesa ...

Wood, Robert William

Wood [wud], Robert William, američki fizičar i izumitelj (Concord, 2. V. 1868 – Amityville, 22. VIII. 1955). ...

zodijačka svjetlost

zodijačka svjetlost, slabo osvijetljeni dio neba trokutasta oblika koji se u povoljnim vremenskim prilikama ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

adaptacija

adaptacija (srednjovj. lat. adaptatio: prilagodba). 1. U psihologiji, prilagođivanje ili privikavanje ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

agroklimatologija

agroklimatologija (agro- + klimatologija), znanost koja se bavi proučavanjem utjecaja klime i pojedinih ...

albedo

albedo (lat.: bjelina) (znak A), fizikalna veličina koja opisuje odražavanje svjetlosti s površine tijela ...

ambijent

ambijent (od lat. ambiens, genitiv ambientis: koji okružuje). 1. Sredina, okoliš, okolina (prirodni, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|