Upit sušila, pronađeno natuknica: 9

sušila

sušila (sikativi), katalizatori stvrdnjivanja veziva (stvaranja suhoga filma, tzv. sušenja) u bojama ...

boje, grafičke

boje, grafičke, boje koje su svojim sastavom i svojstvima prilagođene primjeni na tiskarskim strojevima. ...

cipli

cipli ili skočci (od kasnolat. cephalus < grč. ϰέφαλος: glava) (Mugilidae), por. riba koštunjača cilindrična ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

kobalt

kobalt (njem. Kobalt < Kobold: rudnički duh koji krade srebrnu rudu i na njezino mjesto, prema praznovjerju, ...

papir

papir (njem. Papier < lat. papyrum, papyrus < grč. πάπυρος: papirus) (srednjovj. lat. charta papyri, ...

papirus (materijal)

papirus (lat. papyrus < grč. πάπυρος), pisaći materijal u antičkim civilizacijama Bliskog istoka i Sredozemlja ...

ribarstvo morsko

ribarstvo, morsko, grana poljoprivrede koja se bavi ribolovom i uzgojem morskih riba. Ribolov obuhvaća ...

šuma

šuma, životna zajednica kojoj je drveće osnovno obilježje; u toj zajednici nad tlom, na tlu i u tlu ...