Upit rimsko pravo, pronađeno natuknica: 96

rimsko pravo

rimsko pravo, pravni sustav koji je bio na snazi u rim. državi od njezina osnutka (753. pr. Kr.) do ...

Accursius

Accursius [ak:u'rsius] (Accorso, Accursio), talijanski pravnik (Bagnolo kraj Firence, između 1181. i ...

Apostolova-Maršavelski, Magdalena

Apostolova Maršavelski [~to'~ ~ša'~], Magdalena, hrvatska pravnica (Kočani, Makedonija, 23. V. 1938). ...

azil

azil (grč. ἄσυλον: nepovredivo mjesto), utočište, sklonište; u antičko doba hramovi i svetišta; u srednjem ...

Azo

Azo (tal. Azzone, Azzo), talijanski pravnik (? Bologna, sred. XII. st. – ? Bologna, ? 1220). Pravo studirao ...

Bartolus de Saxoferrato

Bartolus de Saxoferrato [ba'~ ~ saksofer:a:'to] (tal. Bartolo da Sassoferrato), talijanski pravnik (Venatura ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Boras, Mile

Boras, Mile, hrvatski pravnik (Vitina kraj Ljubuškoga, BiH, 6. VII. 1923 – Zagreb, 28. I. 1997). Završio ...

Egersdorfer, Aleksandar

Egersdorfer, Aleksandar, hrvatski pravnik i političar (Zagreb, 23. IV. 1850 – Zagreb, 25. V. 1923). ...

Eisner, Bertold

Eisner [a'jzner], Bertold, hrvatski pravnik (Korolówka, Ukrajina, 20. VIII. 1875 – Zagreb, 28. VII. 1956). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10