Upit molekula, pronađeno natuknica: 321

molekula

molekula (novolat. molecula: mala masa, od lat. moles: masa), najmanja čestica neke jednostavne ili ...

polarna molekula

polarna molekula, molekula kojoj središta pozitivnog i negativnog električnog naboja nisu u istoj točki, ...

acetil-koenzim A

acetil-koenzim A, središnji međuprodukt metabolizma, u kojem je acetilna skupina, CH3CO–, vezana na ...

adaptor-hipoteza

adaptor-hipoteza, hipoteza utemeljena na eksperimentalnim nalazima molekularne biologije kojom se tumači ...

adenozin

adenozin (prema adenin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

adijabatski koeficijent plina

adijabatski koeficijent plina (znak ϰ), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja je jednaka omjeru specifičnoga ...

aeronomija

aeronomija (aero- + -nomija), grana meteorologije koja se bavi proučavanjem viših slojeva atmosfere, ...

afinitet

afinitet (njemački Affinität < lat. affinitas). 1. Sklonost, naklonost; bliskost, privlačnost. 2. U ...

agregatno stanje

agregatno stanje (agregacijsko stanje), stanje mnoštva molekula neke tvari. Na prvi pogled postoje tri ...

aktivacija

aktivacija (lat. activatio: pokretanje). 1. Poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa (kemijskog, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|