Upit konceptualizam, pronađeno natuknica: 8

konceptualizam

konceptualizam (prema srednjovj. lat. conceptualis, od lat. conceptus: zamisao, pojam), u srednjovjekovnome ...

Abélard, Pierre

Abélard ili Abailard [abela:'ʀ], Pierre (latinizirano Petrus Abelardus), francuski filozof i teolog ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Bućan, Boris

Bućan, Boris, hrvatski slikar i grafički oblikovatelj (Zagreb, 15. III. 1947). U različitim likovnim ...

manirizam

manirizam (tal. manierismo, od maniera: način ili franc. maniérisme, od manière; izgovor prema njem. ...

Rusi

Rusi (ruski русские, russkie), slavenski narod nastanjen uglavnom u Ruskoj Federaciji, gdje čini 80,2% ...

Švicarci

Švicarci, narod u Švicarskoj; oko 5,9 milijuna pripadnika. Švicarci su govornici njemačkoga (Germanošvicarci), ...

univerzalije

univerzalije (srednjovjekovni latinski universalia, poimeničena množina srednjega roda od latinskoga ...