Upit kompatibilan, pronađeno natuknica: 2

kompatibilan

kompatibilan (engl. compatible < franc. compatible, od kasnolat. compati: suosjećati), koji se podnosi ...

kompatibilnost

kompatibilnost (prema kompatibilan), sposobnost dvaju ili više predmeta ili dijelova opreme ili tvari ...