Upit klijent, pronađeno natuknica: 5

klijent

klijent (lat. cliens, genitiv clientis: podanik, štićenik). 1. U antičkom Rimu, stranac ili osoba plebejskoga ...

Antipatar iz Soluna

Antipatar iz Soluna (grčki Ἀντίπατρος, Antípatros), grčki epigramatičar (Solun, I. st. pr. Kr. – ?, ...

broker

broker (engleski < starofrancuski brocour: trgovac vinom), mešetar, tržišni posrednik između kupca i ...

Rogers, Carl Ransom

Rogers [rɔ:'62721əɹz], Carl Ransom, američki psiholog (Oak Park, Chicago, 8. I. 1902 – La Jolla, 4. II. 1987). ...

tekući račun

tekući račun. 1. Aranžman između banke i klijenta kojim klijent održava određen iznos novca u banci ...