Upit köröška kultura, pronađeno natuknica: 2

köröška kultura

köröška kultura [kœ'rœš~] (Körös kultura, kultura Körös), ranoneolitička kultura jugoistočne Madžarske ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...