Upit jednadžba vremena, pronađeno natuknica: 8

jednadžba vremena

jednadžba vremena, razlika satnoga kuta pravog i srednjega sunca odn. vremenska razlika nastala zbog ...

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

jednadžba gibanja

jednadžba gibanja, svaka fizikalna jednadžba koja opisuje gibanje fizikalnog sustava kao funkciju vremena. ...

Laplace, Pierre Simon de

Laplace [lapla's], Pierre Simon de, francuski astronom i matematičar (Beaumont-en-Auge, 28. III. 1749 ...

teorija relativnosti

teorija relativnosti, jedna od najvećih fizičko-matematičkih teorija u fizici i modernoj kozmologiji, ...

valna funkcija

valna funkcija (znak ψ), temeljna veličina za potpuni opis stanja i vremenskih promjena kvantnoga fizičkog ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...