Upit hipoteka, pronađeno natuknica: 3

hipoteka

hipoteka (grčki ὑποϑήϰη: zalog), založno pravo na stvari radi osiguranja vjerovnikove tražbine, koje ...

založno pravo

založno pravo, ograničeno stvarno pravo na određenom predmetu, zalogu, koje ovlašćuje nositelja (založnoga ...

zemljišne knjige

zemljišne knjige, javne knjige u koje se upisuju nekretnine, prava na nekretninama te pravno relevantne ...