Upit galvanski članak, pronađeno natuknica: 13

galvanski članak

galvanski članak (galvanski element), primarni električni članak, neobnovljivi izvor električne struje ...

anoda

anoda (grč. ἄνοδος: uspon, uzlaz), jedna od elektroda u elektrolitičkim ćelijama, akumulatorima, galvanskim ...

baterija

baterija (franc. batterie). 1. U elektrotehnici, spoj (obično serijski) dvaju ili više istosmjernih ...

Bunsen, Robert Wilhelm

Bunsen [bu'nzən], Robert Wilhelm, njemački kemičar i fizičar (Göttingen, 31. III. 1811 – Heidelberg, ...

Daniell, John Frederic

Daniell [dæ'n·jəl], John Frederic, engleski fizičar, kemičar i meteorolog (London, 12. III. 1790 – London, ...

električni članak

električni članak (električni element, električna ćelija), pretvornik nekoga drugog oblika energije ...

elektrokemija

elektrokemija (elektro- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi povezanošću električnih pojava ...

elektroliza

elektroliza (elektro- + -liza), elektrokemijska reakcija razlaganja (razgradnje) elektrolita djelovanjem ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

(1)  2