Upit električna provodnost, pronađeno natuknica: 20

električna provodnost

električna provodnost (zastarjeli naziv: specifična električna vodljivost) (znak σ), fizikalna veličina ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

elektrokemija

elektrokemija (elektro- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi povezanošću električnih pojava ...

kemijske veze

kemijske veze, veze kojima se atomi ili atomske skupine udružuju u složenije sustave kao što su molekule ...

Kohlrausch, Friedrich

Kohlrausch [ko:'lrauš], Friedrich, njemački fizičar (Rinteln, 14. X. 1840 – Marburg, 17. I. 1910). Profesor ...

konduktometrija

konduktometrija (engl. conductometry, od lat. conducere: dovesti + -metrija), tehnika kemijske analize ...

munja

munja, naglo pražnjenje atmosferskog električnoga naboja koncentriranog u olujnim, grmljavinskim oblacima ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

poluvodiči

poluvodiči, materijali kojima je električna provodnost manja od provodnosti vodiča, a veća od provodnosti ...

selenij

selenij (znanstv. lat. selenium, prema grč. σελήνη: Mjesec), simbol Se, kemijski element srodan sumporu ...

(1)  2