Upit cijan, pronađeno natuknica: 5

cijan

cijan (grč. ϰύανος: crnkastomodar, modrikastocrn) →  bojni otrovi ...

cijanati

cijanati (prema cijan), derivati cijanske kiseline, HOCN, koji sadrže skupinu –OCN. Alkalijski cijanati ...

cijanidi

cijanidi (prema cijan) →  cijanovodik ...

cijanit

cijanit (prema cijan) →  disten ...

disten

disten ili cijanit (di- + grč. σϑένος: jakost, snaga; prema cijan) triklinski mineral, trimorfan s andaluzitom ...