Upit analogno računalo, pronađeno natuknica: 2

analogno računalo

analogno računalo, elektronički uređaj koji omogućuje obradbu vremenski neprekinutih podataka dobivenih ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitalization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga ...