Upit agent, pronađeno natuknica: 38

agent

agent (njem. Agent, prema tal. agente od lat. agere: raditi), zastupnik ili posrednik u poslovima: osiguranja, ...

Accurti

Accurti [ak:u'~], građanska obitelj, podrijetlom iz Italije. Potkraj XVIII. st. naselila se u Rijeci ...

agencija

agencija (franc. agence, po uzoru na tal. agenzia, od lat. agere: djelovati, raditi), ustanova koja ...

agentura

agentura (njemački Agentur, prema agent). 1. Samostalna gospodarska organizacija koja u tuđe ime i ...

Ban, Matija

Ban, Matija, književnik (Petrovo Selo kraj Dubrovnika, 16. XII. 1818 – Beograd, 14. III. 1903). Filozofiju, ...

broker

broker (engleski < starofrancuski brocour: trgovac vinom), mešetar, tržišni posrednik između kupca i ...

Conrad, Joseph

Conrad [kɔ'nræd], Joseph (pravo ime Józef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski), engleski književnik (Berdičevo, ...

Czajkowski, Michał

Czajkowski [čajko'fsk’i], Michał, poljski političar i pisac (Halczyniec /Wołyń/, 29. IX. 1804 – Borki, ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

Dorotić, Andrija

Dorotić, Andrija (Stjepan), hrvatski političar, filozof i politički pisac (Sumartin na Braču, 25. X. 1761 ...

(1)  2  3  4