Upit Poslovica, pronađeno natuknica: 48

poslovica

poslovica, sažeta poučna izrjeka prihvaćena u tradiciji; inventivno formuliran zaključak izveden na ...

aforizam

aforizam (grč. ἀφορıσμός: kratka izreka, definicija), izreka koja se jezgrovitim, poentiranim oblikom ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

almanah

almanah (srednjovj. lat. almanac[h]us, možda iz kasnogrč. ἀλμενıχıαϰά; nije pouzdan arapski oblik al-manākh, ...

Asmai

Asmai (puno ime Abū Sa‘īd ‘Abdulmalik ibn Qurayb al-Asma‘ī [a'bu: sa63308i:'d 63308abdulma'lik ibn qurạ'jb al ...

Bardhi, Frang

Bardhi [ba'rδi], Frang, albanski književnik (?, 1606 – ?, 1. VII. 1643). Istaknuta ličnost albanske ...

Beneša

Beneša (Benessa), hrvatska plemićka obitelj u Dubrovniku. Spominje se u izvorima od XIII. st. U hrvatskom ...

Beneša, Stjepan

Beneša, Stjepan (Benešić), hrvatski pjesnik (druga polovica XVI. st.). Bio je član ugledne dubrovačke ...

Capogrosso

Capogrosso [kapogro'so], splitska plemićka obitelj podrijetlom iz Italije (Bergamo). Spominju se od ...

Didim

Didim (grčki Δίδυμος, Dídymos), grčki filolog (? Aleksandrija, oko 63. pr. Kr. – ?, oko 10). Autor golema ...

(1)  2  3  4  5