Upit Kurelac Miroslav, pronađeno natuknica: 3

Kurelac, Miroslav

Kurelac, Miroslav, hrvatski povjesničar (Zagreb, 25. V. 1926 – Zagreb, 7. X. 2004). Povijest diplomirao ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

kroatistika

kroatistika, naziv za interdisciplinarni sklop proučavanja hrvatske kulture u njezinoj suvremenoj prisutnosti ...