Upit Hvarska kultura, pronađeno natuknica: 7

Hvarska kultura

hvarska kultura, kasnoneolitička i ranoeneolitička kultura (V/IV. tisućljeće pr. Kr.) raširena duž istočne ...

Dimini-kultura

Dimini-kultura, kasnoneolitička kultura raširena u grčkoj Tesaliji, otkrivena na lokalitetima Dimini ...

Grapčeva špilja

Grapčeva špilja, arheološko nalazište na južnim padinama otoka Hvara ispod zaselka Humca. Otkriveni ...

Gudnja

Gudnja, arheološki lokalitet (špilja) kraj Stona na poluotoku Pelješcu. Naslage kulturnih slojeva (6 m) ...

Jami na Sredi

Jami na Sredi, arheološki lokalitet smješten u dvjema vrtačama na otoku Cresu, blizu Osora. Tri najstarija ...

Škarin samograd

Škarin samograd, špilja, prapovijesni lokalitet kraj sela Mirlović Zagora, sjeveroistočno od Šibenika. ...

mlađe kameno doba

mlađe kameno doba (neolitik), razdoblje prvih prapovijesnih zajednica utemeljenih na proizvodnji hrane, ...