Upit Džono Palmotić, pronađeno natuknica: 3

Palmotić, Junije

Palmotić, Junije (Džono), hrvatski književnik (Dubrovnik, 7. XI. 1607 – Dubrovnik, između 29. VI. i ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Palmotić

Palmotić (Palmota), dubrovačka plemićka obitelj. Potječe od Palma de Balisclava, koji se spominje 1282–95. ...