Upit Cipiko, pronađeno natuknica: 18

Cipiko

Cipiko (Cepio, Cepione, Cipchi, Cipico, Cippico), hrvatska trogirska plemićka obitelj čije podrijetlo ...

Ćipiko

Ćipiko →  cipiko ...

Cipiko, Koriolan

Cipiko, Koriolan (Coriolanus Cepio Dalmata, Cipiko Cippicus), hrvatski humanist i ratnik (Trogir, 1425 ...

Cipiko, Ludovik

Cipiko, Ludovik (Alviz, Aloysius Cipicus), hrvatski humanist i pjesnik (Trogir, 16. IX. 1456 – Rim, ...

Cipiko, Petar

Cipiko, Petar (Petrus Cepio, P. Cippicus), hrvatski humanist, epigrafičar (Trogir, druga polovica XIV. st. ...

Ćipiko, Ivo

Ćipiko, Ivo, književnik (Kaštel Novi, 13. I. 1867 – Kaštel Novi, 24. IX. 1923). Školovao se u sinjskoj ...

Ćipiko, Petar

Ćipiko, Petar →  cipiko, petar ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

bibliofilija

bibliofilija (biblio- + -filija), strast za skupljanjem knjiga zbog njihova sadržaja, starine, uveza, ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

(1)  2