Upit Campus Martius, pronađeno natuknica: 3

Campus Martius

Campus Martius ([ka'mpus ma'rti·us], kasnolat. [ma'rci·us]) →  martovo polje ...

Ara pacis Augustae

Ara pacis Augustae [a:'ra pa:'kis augu'stai] (lat.: žrtvenik Augustova mira), mramorni spomenik, što ...

Martovo polje

Martovo ili Marsovo polje (lat. Campus Martius [ka'mpus ma'rti·us], kasnolat. [ma'rci·us], polje boga ...