Upit Bracciolini Poggio, pronađeno natuknica: 6

Bracciolini, Poggio

Bracciolini [brač:oli:'ni], Poggio, talijanski humanist (Terranuova, danas Terranuova Bracciolini, ...

Poggio Bracciolini

Poggio Bracciolini [pɔ'62721:o brač:oli:'ni] →  bracciolini, gian francesco poggio ...

bibliofilija

bibliofilija (biblio- + -filija), strast za skupljanjem knjiga zbog njihova sadržaja, starine, uveza, ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Lukijan

Lukijan (grčki Λουϰιανός, Loukianós), grčki retoričar i prozni pisac (Samozata, danas Samsat u Turskoj, ...