Upit Alep, pronađeno natuknica: 18

Alep

Alep (arapski Ḥalab [ḥa'~], novoaramejski Holob, odatle latinski Aleppo), grad i upravno središte istoimenoga ...

Bem, Józef Zachariasz

Bem, Józef Zachariasz, poljski general i vojni teoretičar (Tarnów, Galicija, 14. III. 1794 – Alep, Sirija, ...

Benveniste, Émile

Benveniste [b63338vəni'st], Émile, francuski lingvist (Alep, Sirija, 25. V. 1902 – Pariz, 3. X. 1976). Učenik ...

Halabi

Halabi (arap. Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Ḥalabī [halabi:]), arapski pisac (Alep, 1459 – Istanbul, 1549). ...

Hamdanidi

Hamdanidi, arapska šijitska dinastija čije su dvije grane vladale sjevernom Mezopotamijom (895–979) ...

Hatušili

Hatušili, ime nekolicine hetitskih kraljeva: Hatušili I. (oko 1550. pr. Kr.), sin osnivača hetitske ...

Hulagu

Hulagu (Hūlāgū), mongolski vođa, unuk Džingis-kanov (?, oko 1217 – Maragha, Azerbajdžan, 8. II. 1265). ...

Ibn al-Kifti

Ibn al-Kifti (arapski ‘Alī ibn Yūsuf al-Qifṭī [alqi'fṭi:]), arapski povjesničar (Kift, Gornji Egipat, ...

Muršili I.

Muršili I. (Muršiliš), hetitski kralj (vladao od približno 1550. do približno 1528. pr. Kr.). Oko 1531. pr. Kr. ...

Naima, Mustafa

Naima, Mustafa, osmanski povjesničar (Alep, 1655 – na Peloponezu, 1716). Nakon studija povijesti priključio ...

(1)  2