Upit Adam Robert, pronađeno natuknica: 8

Adam, Robert

Adam [æ'dəm], Robert, engleski arhitekt (Kirkcaldy, Škotska, 3. VII. 1728 – London, 3. III. 1792). Nakon ...

Bath

Bath [bα:ϑ], grad i mondeno kupalište (toplice) na obali rijeke Avon (Bristol Avon), jugoistočno od ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Helpmann, Robert

Helpmann [he'lpmən], Robert, australski baletni plesač, koreograf i glumac (Mount Gambier, 9. IV. 1909 ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...

Škoti

Škoti (engleski Scots), narod keltskog podrijetla, stanovnici Škotske; oko 5 milijuna pripadnika. Prema ...