Agucchi, Giovanni Battista

Agucchi [agu'k:i], Giovanni Battista, talijanski prelat, diplomat i teoretičar umjetnosti (Bologna, 20. XI. 1574San Salvatore, 1. I. 1632). Radio u diplomatskoj službi papinskog nuncija u Francuskoj (1591), potom u službi državnog tajnika te tajnik pape Grgura XV. Papa Urban VIII. imenuje ga biskupom i apostolskim nuncijem u Veneciji 1623. Humanist, član bolonjske Accademiae di Gelati, autor jedne od najvažnijih teoretskih rasprava o umjetnosti toga doba, Traktata o slikarstvu (Trattato della pittura, 1607–15) koji je očuvan je u fragmentima, a u njemu raspravlja o bolonjskoj, venecijanskoj, toskanskoj, lombardskoj, flamanskoj, njemačkoj i francuskoj slikarskoj školi. Također je autor književnog opisa Carraccijeva djela Opis usnule Venere Annibalea Carrazzija (Descrizione della Venere dormiente di Annibale Carrazzi, 1678).

Agucchi, Giovanni Battista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=898>.