Bošnjak, Radovan

Bošnjak, Radovan, hrvatski geograf (Gaboš, 17. X. 1900Zagreb, 26. II. 1987). Geografiju studirao u Zagrebu, Grazu, Beču i Beogradu (J. Cvijić), gdje je i diplomirao (1927) te doktorirao (1929). Kao srednjoškolski profesor (1927–46) radio je u Sisku, Osijeku i Zagrebu. Od 1946. do umirovljenja 1970. profesor je na Višoj pedagoškoj školi (Pedagoška akademija) u Zagrebu. Bavio se uglavnom fizičkom (rijeke i dr.) i regionalnom (Lika, Hrvatsko zagorje) geografijom. Dobitnik Nagrade »Ivan Filipović«. Djela: Pregled zemljopisa FNRJ (s T. Čubelićem, 1946), Geomorfologija (1954).

Bošnjak, Radovan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8965>.