STRUKE:

Borovo

Borovo, industrijski grad na desnoj obali Dunava, 4 km sjeverozapadno od Vukovara; 5125 st. (2011). Industrija gume i obuće Borovo (obuća, gumena roba, alati, strojevi za obradbu obuće i dr.). – U Gracu kod Borova ima ranosrednjovjekovnih nalaza iz razdoblja drugoga avarskog kaganata, a u okolici i nalazišta bjelobrdske kulture. U srednjem vijeku ondje su augustinci imali samostan sv. Margarete. Prvi put spominje se 1231. kao posjed grada Vukovara. Na području Borova 1337. spominju se sela Bravatheleke i Leanrew. Nakon Mohačke bitke (1526) dolazi pod vlast Osmanskog Carstva, pa se onamo doseljavaju Srbi. God. 1878. kroz Borovo je izgrađena pruga Dalj–Vukovar. Početkom XX. st. mjesto se počinje industrijski razvijati. God. 1907. osnovana je kudeljara, a industrija gume i obuće razvija se od 1931. kada je tvrtka Bata započela gradnju tvornice i industrijskog naselja. Već 1939. ta tvornica zapošljavala je 3500 radnika. Teško stradalo za vrijeme srpske opsade Vukovara 1991.

Borovo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8842>.