STRUKE:

Beti, Mongo

Beti [bəti'], Mongo [m61533gọ'] (pravo ime Alexandre Biyidi), kamerunski pisac (kraj M’Balmayoa, 30. VI. 1932Douala, 8. X. 2001). Pohađao katolički licej u Kamerunu; studirao u Francuskoj gdje je ostao živjeti. U prvoj fazi književnoga rada kritički analizirao kolonijalizam i njegove posljedice: Okrutni grad (Ville cruelle, 1954), Siromašni Krist iz Bombe (Le Pauvre Christ de Bomba, 1956), poslije tematizira kontradikcije, teškoće i razočaranja nastala nakon stjecanja neovisnosti Kameruna. Djela: Perpétue i navika na nesreću (Perpétue et l’habitude du malheur, 1974), Osveta Gillaumea Ismaëla Dzewatame (La Revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, 1984).

Beti, Mongo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7327>.